Meepraten over de toekomst van Rhijnhof?


Stichting Rust op Rhijnhof is blij met de uitspraak van de Raad van State omdat dit zal betekenen dat in een nieuwe procedure alle betrokkenen en belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de planvorming. Dit is tot aan de dag vandaag niet gebeurd. De uitspraak van RvS is dan ook een Mijlpaal voor onze Stichting omdat nu eindelijk iedereen de mogelijk kan krijgen mee te denken met wat we op onze begraafplaats willen en niet willen. 

Wilt u meepraten over de toekomst van begraafplaats Rhijnhof? 


Meld u dan aan via 


info@rustoprhijnhof.nl.

Rust op Rhijnhof


Als bezoeker, als huurder van een graf, als Leidenaar en/of als  toekomstige bewoner van Rhijnhof, hebben wij belang bij een mooie en rustige begraafplaats. Wij zijn een stichting omdat dat het mogelijk maak om voor andere bezoekers, huurders en Leidenaren aan te sluiten en zo toezicht te houden op onze begraafplaats.


De achterban van Stichting Rust op Rhijnhof bestaat uit vrijwilligers, bezorgde bewoners uit Leiden e.o., huurders van de graven en bezoekers aan de begraafplaats. De stichting staat voor het handhaven van de kwaliteit van de begraafplaats, voor rust, voor behoud van het monumentale karakter en natuurlijke omgeving die afscheid en bezinning mogelijk maken. De stichting is ook voor behoud van de historische relatie tussen de begraafplaats en de stad Leiden. 


Het plan van Dela geeft zorgt voor te veel (nieuwe) functies op de begraafplaats waardoor het te druk wordt op de begraafplaats. Die hoeveelheid drukte staat in de weg aan de rust die je op een begraafplaats wilt ervaren. De toevoeging van een uitvaartcentrum dat louter commerciële activiteiten heeft, is voor de stichting in zijn geheel niet wenselijk. 


Ook de voorgenomen kap van 44 bomen vinden wij ook niet wenselijk. Hier staan we niet alleen in. Hier kunt u lezen en horen waarom. De petitie voor het behoud van de natuur op Rhijnhof (geen initiatief van onze stichting) is al meer dan 1.000 keer ondertekend. Lees meer over dit alles in ons nieuwsoverzicht.

Grafschoonmaak


Het is alweer bijna herfst. Altijd goed om de grafmonumenten schoon te maken. Een emmer water een goede spons en misschien een klein beetje soda of bleekmiddel en de steen kan er weer tegen aan. De plantjes even nakijken, snoeien waar nodig, oude planten weg, onkruid wieden een beetje aanharken. Zo, … nu een leuk vers plantje of bloemetje erbij en het staat er weer goed bij.


Heeft u geen tijd of bent u niet meer in staat het graf schoon te maken? Of kent u iemand die dit graag zou willen, maar dit niet kan of hier geen tijd voor heeft?


Wij doen het graag voor (of met) u. Vrijwillig en kosteloos.


Geef uw gegevens door en wij maken de graafsteen schoon, kijken de plantjes na en zetten er wat verse bloemen/plantjes bij.

Uitspraak van de Raad van State is een mijlpaal en betekent erkenning van de doelstellingen van de Stichting

 

Eindelijk, na ruim twee jaar, is het zover, 15 augustus jl. heeft de Raad van State ons beroep tegen de uitbreiding van het crematorium en het vestigen van een uitvaartcentrum op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden, gegrond verklaard.


De Stichting is blij met de uitspraak maar tegelijkertijd teleurgesteld dat het zo heeft moeten gaan. De gemeente besloot halverwege 2016, zonder voorafgaande dialoog met alle belanghebbende, tegen het advies van de Commissie Bezwaarschiften in te gaan. Dat leiden tot een onvermijdelijke gang naar de rechter. Wanneer de gemeente, na het advies van de onafhankelijke commissie van 26  januari 2016, gewoon een gesprek had gehad met alle belanghebbende, had iedereen betere afwegingen kunnen maken en was er niet zoveel tijd en energie verloren gegaan.


De gemeente zal ooit een keer moeten uitleggen waarom hier toen voor gekozen is en de Stichting en andere belanghebbenden daarmee onnodig op kosten hebben gejaagd.


De Stichting hoop nu dat de gemeente eerst met alle belanghebbende praat voordat er verdere beslissingen over Rhijnhof worden genomen. 


Lees het complete persbericht in het document hieronder:

Column; Vrijstaat Rhijnhof

De voorzieningenrechter heeft ons bezwaar tegen 'de oplossing’ van Dela voor het parkeertekort vorige week afgewezen. Dit betekent dat Dela in principe al zou mogen bouwen. Wel zullen ze nog moeten wachten op een vergunning voor de wet van de lijkbezorging. Ook zal er nog een uitspraak moeten komen of het plan wel volgens het bestemmingsplan mag, maar daar hoeft Dela in principe niet op te wachten. 

Los van deze afwijzing van de rechter, blijft onbegrijpelijk dat het college van Burgemeester en Wethouders dit plan willens en wetens er doorheen wil drukken zonder dat daar draagvlak voor is bij de bevolking, de huurders van de graven, de bezoekers van het park, de omwonende en de Raad. En zonder open te staan voor dialoog. 

Het college geeft voorrang aan 'de markt' met het idee; "als 'de markt' het wilt dan zal er wel vraag naar zijn". Met als gevolg dat er niet meer wordt geluisterd naar de andere belanghebbende en erger; dat de gemeente zelf geen visie heeft gevormd en geen onderzoek doet naar de nut en noodzaak. Zo ontstaan witte olifanten, zie verhaal over de achtergrond van onze stichting.

Begraafplaats Rhijnhof is een schoolvoorbeeld van een witte olifant. In 1996 is er een masterplan gemaakt van 2 A4tjes. Aan dit plan (zonder planologische waarde) worden alles dat niet in dat plan staat opgehangen onder noemer van 'voortschrijdend inzicht'. Het college keurt alle initiatieven later toch wel goed of repareert de fouten en betaald de kosten. Hierdoor staat iedereen buitenspel en is dit gebied een soort vrijstaat voor....... 

....... Tja, voor wie eigenlijk?

De data voor de inloopspreekuren in 2023 zijn bekend. Zie link.


Een inloopspreekuur wordt gehouden voor geïnteresseerden en belangstellenden. Dit is normaal gesproken altijd op een zaterdag van 10:00 tot 11:00 in  eet- en drinklokaal 'Voor af en toe' op de Botermarkt nummer 9 in Leiden. 


U kunt zich u al aanmelden. Dan krijgt u vooraf een uitnodiging. Of u kunt gewoon binnenlopen. U bent in ieder geval ook dit jaar weer van harte welkom!

Een witte olifant


Kent u het verhaal van een witte olifant?


Lees hier meer over dit onderwerp en daarmee over de achtergrond van de stichting.

Ingezonden door een Leidenaar


"Uitvaarten zijn intieme gebeurtenissen en Leidenaren zullen waardevolle herinneringen hebben aan de bekende plaatsen van samenkomst. Koester ze dus. Fabrieksmatige grote uitvaart machines zullen m.i. nooit dezelfde plaats in de harten van burgers kunnen verkrijgen."


de heer T. Bos, Leiden, 20-01-2016

Wat kunt u betekenen voor de stichting?


Wij zijn altijd op zoek naar mede vrijwilligers. Heeft u zin om mee te helpen met bijvoorbeeld grafschoonmaak, informatiebijeenkomsten, donatieacties, het juridische werk of in het bestuur? Wij horen het graag. Mail ons uw gegevens naar info@rustoprhijnhof.nl.

Vertel uw verhaal!


Wilt u een melding maken? Of wilt u gewoon een leuke belevenis delen of een leuk verhaal vertellen? Ziet u een ontwikkeling dat u niet bevalt? U kunt dit delen door hier te klikken.

Vergeet u zich niet aan te melden voor de nieuwsbrief. Op die manier blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Heeft u naar aanleiding van deze website nog vragen of suggesties? Mail dan gerust naar info@rustoprhijnhof.nl, Stichting rust op Rhijnhof Copyright 2015-2021